ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ GÜNLÜK 13,33 TL AYLIK 400,00 TL

4 (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

  • 2022 yılının aynı ayına ilişkin prime esas günlük kazancı 250 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere,
  • 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  • 2023 yılı Ocak ilâ Haziran ayları/dönemi için günlük 13,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olarak uygulanacaktır.
  • 2022 yılı Ocak ilâ Aralık aylarında 4 (a) bendi kapsamında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

7431 Sayılı Kanun / Resmi Gazete 13 Ocak 2023  / 32072 / Madde 4