2023 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme  Hadleri 30/12/2022 Tarih 32059 (2.Mükerrer) Nolu  Resmi Gazetede yayımlanan 544 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 

  2023 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme  Hadleri 30/12/2022 Tarih 32059 (2.Mükerrer) Nolu  Resmi Gazetede yayımlanan 544 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 
  2023 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ (TL)
  Alış Tutarı   890.000,00
  Satış Tutarı 1.270.000,00
  Yıllık Gayrisafi İş hasılatı 440.000,00
  İş hasılatının BEŞ katı ile yıllık satış tutarları toplamı 890.000,00