529 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 İnci Maddesi Uyarınca Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesine İlişkin  Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 05.09.2022 Tarih Ve VUK-145/2022-8 Sayılı Sirküleri Yayımlandı.