Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 03.08.2022 tarihli Genel Yazısı ile Meslek Mensuplarının Sorumluluğuna İlişkin Rapor Yazılabilmesine Yönelik Temel Noktalarda Uygulamada Yaşanan Sorunları Çözümlemek İçin Açıklamalar Yapılmıştır