30.06.2022 tarihi itibariyle bilançolarında yer alan yabancı paraların KKM hesabına dönüştürülmesi halinde doğacak olan faiz ve diğer gelirler de kurumlar vergisinden istisna olacaktır