VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 540)