VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 532)