GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 252’DE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 315)