RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE  ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK