–– 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)

1-Vergi ve SGK  Borçları Yapılandırma Başvuru Süresi : 01.02.2021 Tarihine,

2-Vergi İlk Taksit Ödemesi; 01.03.2021 Tarihine,

3-SGK İlk Taksit Ödemesi ; 31.03.2021 Tarihine Uzatılmıştır.