29.12.2020 Tarih 31349 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Tebliğler

–– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)