SMMM'NİN MÜKELLEFİN BEYANNAMELERİNİ VERMEK DIŞINDA NE ŞEKİLDE SAHTE BELGE DÜZENLEMEK/KULLANMAK SUÇUNA İŞTİRAK ETTİĞİNİN VE BUNA DAİR DELİLLERİN AÇIKLANIP TARTIŞILMASI GEREKMESİ “Hakkında Yayınlanan YARGITAY 11. CEZA DAİRESİNİN 2017/9604 Esas, 2020/1421 Sayılı Kararı,